Gegenwind im Reichswald

Reptielen

De zandhagedis komt in een redelijk aantal voor langs de zuidrand van het bos en zal hopelijk geen grote hinder ondervinden van de geplande windturbines.

Echter, voor de ringslang en de hazelworm ligt dat vermoedelijk heel anders! Deze dieren verdragen geen onrust. Bij verstoring, bijvoorbeeld door de voortdurende trillingen die de turbines afgeven in de bodem, zullen deze dieren uit het Reischwald verdwijnen.