Gegenwind im Reichswald

Procedures

Er lopen vijf procedures parallel, waarvan er één is afgerond. Een overzicht (per 1 maart 2017):

 1. Het Teilflächennutzungsplan Windenergie van de gemeente Kranenburg. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan. In dit plan probeert de gemeente één locatie aan te wijzen (langs de Kartenspielerweg) voor het opwekken van windenergie. Voor alle duidelijkheid: dit plan gaat niet over het windpark Kranenburg, met 12 turbines maar over de locatie waar een eventueel windpark kan komen. Verwacht wordt dat in het voorjaar 2017 de tweede (en laatste) fase ingaat. Vanaf dat moment ligt het plan 4 tot 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. Houdt u onze site in de gaten, of meld u zich aan voor onze email-berichtgevingLees meer...
   
 2. De bouwaanvraag. In februari 2016 heeft de firma ABO Wind een vergunning aangevraagd voor het bouwen van 12 windturbines in het Reichswald. De aanvraag is in behandeling bij het bevoegd gezag van het district Kleve (Kreisverwaltung). De onderliggende stukken voor de aanvraag vindt u op site van Kreis Kleve. In september 2016 startte de inspraakperiode. Zienswijzen zijn toen o.a. ingediend door Natuurmonumenten en de gemeenten Gennep en Berg & Dal. Er stond een openbare hoorzitting over de ingediende zienswijzen gepland op 24 januari 2017, maar deze is in december 2016 afgezegd. Een reden is niet gegeven. Inmiddels heeft ABO Wind haar tijdschema aangepast (zie: www.windpark-kranenburg.de). Daarbij zien zij het RPD (zie procedure 3) als leidend en verwacht ABO Wind de bouwvergunning in het derde kwartaal van 2018. Ingebruikname van het windpark zou dan in 2020 volgen. ABO Wind stelt het project daarmee zo’n kleine drie jaar uit in vergelijk met het oorspronkelijke plan.
   
 3. Het Regionalplan Düsseldorf (RPD) Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse streekplan.

  De tweede versie wees in en rond het Reichswald meerdere voorkeurszones aan voor windenergie, in totaal meer dan 10% van het gehele bosoppervlak. Tussen 1 augustus en 7 oktober 2016 lag dit voorstel ter inzage en konden er zienswijzen op worden ingediend. Dit is massaal gebeurd, o.a. door belangrijke partijen als de NABU (Duitse natuurbeschermingsorganisatie), Natuurmonumenten, de Nederlandse gemeenten Gennep en Berg & Dal en Kreis (district) Kleve. Met name het verzoek van de politiek van Kreis Kleve aan de ‘Bezirksregierung Düsseldorf’ tot het behoud van het Reichswald was een belangrijk signaal. De tweede versie van het Regionalplan vindt u op de site van de regionalrat. U kunt ook de zienswijze van Tegenwind hierop inzien.

  De derde versie van het RPD is bekend gemaakt op 6 juni 2017. Op voorspraak van velen zijn daar de gebieden langs de Kartenspielerweg en langs de B504 (Goch-Grunewald) uit verwijderd (groen aangegeven op onze overzichtskaart). Inmiddels loopt de derde en laatste inspraakronde, tot 4 oktober 2017. Hoewel de voorrangsgebieden rond de Kartenspielerweg en B504) gelukkig uit het ontwerp verwijderd zijn, bevat deze laatste ontwerpversie nog steeds de twee gebieden bij Goch-Nierswalde en bij Kleve-Reichswalde (geel op de kaart), die de Regionalrat wil aanwijzen als voorkeursgebieden voor turbines. Dit is slecht nieuws, omdat vele criteria voor het schrappen van de locaties langs de Kartenspielerweg ook gelden voor deze twee gebieden, direct aan de bosrand. Daarbij telt zwaar mee dat de komst van een enkele turbine het eenvoudiger maakt dat er meer komen, omdat het Reichswald dan geldt als 'Vorbelastet'. Indien u het met ons eens bent dat dit niet de bedoeling kan zijn, kunt u ook uw zienswijze indienen. Belangrijk daarbij is dat u bij de relevante criteria benadrukt dat deze twee vlakken evenzeer het Reichswald zullen schaden. Wij hebben een (Duitstalig) voorbeeld zienswijze opgesteld dat u kunt eventueel kunt aanpassen naar uw wensen.

  Een definitieve versie van het RPD wordt eind 2017, begin 2018 verwacht. Lees meer...
   
 4. Het Landesentwicklungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen. Het LEP vormt de basis voor het RPD en bevat algemene richtlijnen zoals de de hoeveelheid op te wekken duurzame energie. De procedure is inmiddels afgesloten. Het definitieve LEP is van kracht geworden op 8 februari 2017. U kunt het plan inzien op de site van de Landrat (vanaf pagina 103 staan de relevante stukken).
   
 5. Tenslotte is er nog het plan van de gemeente Kleve om ook een zone voor windturbines aan te wijzen in het noordelijke deel van het Reichswald. Die gebieden die de gemeente hiervoor wil aanwijzen zijn in onze overzichtskaart grijs aangegeven. Lees meer...

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor de volledigheid wijzen wij erop dat wij geen juridisch adviezen geven. In geval van twijfel raden wij u aan contact op te nemen met een advocaat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.