Gegenwind im Reichswald

Planning

Het gehele traject totdat de bouw kan starten duurt tot eind 2016, in totaal ongeveer drie jaar. Er lopen twee procedures tegelijk: 

 1. De gemeente Kranenburg wijst een concentratiegebied aan. Dit biedt de mogelijkheid om turbines te bouwen en geeft Kranenburg het recht om andere aanvragen voor windturbines te weigeren. Het concentratiegebied zal worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan, dat sinds 13 februari 2014 officieel in voorbereiding is. Op die datum sprak de gemeenteraad zich uit voor verdere uitwerking van het voorstel. Verwachting is dat het bestemmingsplan medio 2016 van kracht zal worden.
 2. De projectontwikkelaar ontwerpt het daadwerkelijke windindustriepark. Dat ontwerp zal moeten voldoen aan voorwaarden in het nieuwe bestemmingsplan dat nu ontwikkeld wordt.

Het concentratiegiebied wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Wijzigingen van het bestemmingsplan volgen een voorgeschreven stappenplan, dat we hier toelichten.

Schematisch weergegeven is het traject als volgt:

 1. Voorfase
  1. Initiatief en voorbereiding - Afgerond op 23-1-2014
  2. Bestemmingsbesluit - Besluit genomen op 13-2-2014
 2. Ontwerpfase I
  1. Initieel ontwerp - Gepresenteerd op 8-10-2014, besluit genomen op 18-6-2015
  2. Vroege inspraakronde (zowel openbaar als voor autoriteiten)  <- tot 20-8-2015
  3. Herziening en detaillering ontwerp  
  4. Ontwerpbesluit
 3. Ontwerpfase II
  1. Openbare toelichting en inspraakronde - Plan: September 2016
  2. Onderzoek en verwerking van wijzigingsvoorstellen, eventueel gevolgd door
   1. Aanpassing van het ontwerp
   2. Hernieuwde (openbare) toelichting
  3. Goedkeuringsbesluit
 4. Inwerkingtreding
  1. Goedkeuring door districtsbestuur
  2. Bekrachtiging middels bekendmaking - Winter 2016

We bevinden ons nu in Ontwerpfase 1. Na goedkeuring van het eerste ontwerp van het concentratiegebied op 18 juni 2015, volgde een eerste inspraakronde. Belangenpartijen, zoals gemeenten, Natuurbeheersorganisaties mochten gedurende ongeveer een maand hun eisen kenbaar maken. Op basis daarvan wordt het voorstel mogelijk herzien (stap 2.3 en 2.4, gemarkeerd met ). Dan volgt een tweede inspraakronde. Daarna wordt het bestemmingsplan mogelijk nogmaals aangepast (stap 3.2.1) en uiteindelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad (stap 3.3). Nadat vervolgens ook het NRW districtsbestuur in Düsseldorf het nieuwe bestemmingsplan goedkeurt en Kranenburg het in werking zet door het te publiceren, kunnen daadwerkelijke aanvragen voor aanleg van windturbines in behandeling genomen worden.

Intussen zijn de voorbereidingen van de projectontwikkelaar, ABO Wind, natuurlijk ook al gestart. Op basis van de mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan zal bieden werkt men aan een ontwerp voor het windpark. Na goedkeuring van de aanvraag (eind 2016?), kan ABO Wind starten met de daadwerkelijke kap van de bospercelen en aanleg van het turbinepark. Meer informatie over de planning van de projectontwikkelaar is te vinden op de projectwebsite van ABO Wind (zie "Weiterer Projektablauf").

Bekijk alle lopende procedures...