Gegenwind im Reichswald

Natuur in het Reichswald

Het Reichswald is met een oppervlakte van 5.200 ha het grootste aaneengesloten bosgebied van Kreis Kleve. Eigenlijk is het bos zelfs bijna 10.000 ha groot want historisch gezien vormt het één geheel met de bossen aan de Nederlandse kant. Dat wordt het Ketelwald genoemd. Die grote oppervlakte komt de biodiversiteit ten goede. Er komen bijzondere soorten voor.

Het Reichswald is een groot aaneengesloten bosgebied, dat vooral uit productienaaldbossen bestaat , maar op veel plaatsen is ook oud loofbos aanwezig. Midden in het Reichswald is zelfs een zeer bijzonder oud beukenbos, De Geldenberg, dat de europese status van Natura 2000 heeft gekregen. Het Reichswald is vrijwel helemaal omgeven door hoge afrastering, zodat het groot wild: Edelhert en Wild zwijn, buiten het bos geen landbouwschade kan aanrichten. Daarnaast komen ook Ree, Vos en Das veel voor.

Het Reichswald kent een goede roofvogelstand: Sperwer, Buizerd en Havik zijn er algemeen, Wespendief is schaars.

In de zuidrand van het Reichswald waar het zoekgebied voor windturbines ligt komen veel wildweides voor, waar zich vaak Edelherten en zwijnen ophouden. Het westelijk deel van dit gebied met de stuwwal erop is door het voorkomen van lössgrond vrij voedselrijk, het oostelijk deel is zandig en voedselarm. Vogelinventarisaties laten zien dat het westelijk deel zeer rijk is aan bijzondere soorten als Zwarte specht, Appelvink, Goudvink en Matkopmees.

In het schrale oostelijke deel is een heideterreintje aanwezig met Zandhagedis en Levendbarende hagedis. Daar is ook een grote dassenburcht. Ook de zonnige bosrand heeft een heide-achtig karakter met Zandhagedis en Levendbarende hagedis, maar ook Hazelworm en zelfs Gladde slang. Bijzonder daar is het voorkomen van veel soorten wilde bijen en wespen. Er zijn 77 soorten wespen gevonden en 87 soorten bijen, waaronder zeldzaamheden.

Voor meer informatie: zie ook www.ketelwald.de/nl/toekomstvisie.html.