Gegenwind im Reichswald

Links

Treft u een link niet aan die het vermelden waard is? Laat het ons weten.

Politiek

 • Kranenburg - Plannen, historie, kaarten en onderzoeksrapporten, te downloaden van het dossier Windkraft op het Raadsportaal van de gemeente Kranenburg.
 • Ven-Zelderheide - Nauw betrokken en zeer bezorgd over de plannen.
 • Milsbeek - Samen Leven in Milsbeek (SL!M), volgt de ontwikkelingen rond het windpark.

Media

Natuur en landschap

 • WMG - De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek: "De WMG steunt de Nederlands-Duitse werkgroep die actief is tegen het voornemen om een windmolenpark in het Reichswald op te richten."
 • Ketelwald - "Natuur over grenzen heen" is het motto van de samenwerking tussen natuurorganisaties in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Nijmegen en Kleef.
 • Koningsven - De Diepen - Aan de voet van het Duitse Reichswald wordt een nieuw natuurgebied ingericht naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden. Informatie over dit project is ook te vinden op de site van SL!M.
 • Geopaden - Geopaden zijn wandelroutes in het stuwwal gebied in de Nederlands-Duitse grensregio tussen Kleve, Kranenburg, Beek/Ubbergen, Groesbeek en Mook. De stuwwal is een gebied met bijzondere geologische kenmerken die dateren uit de ijstijd. Het project Geopaden is het initiatief van vier (oud)-medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Windenergie

 • Dimension Windkraftanlagen - Feiten over windkrachtindustrie zijn te vinden op de site van het Duitse burgerinitiatief Pro-Schurwald in Stuttgart.
 • NLVOW - De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines bepleit dat omwonenden een hoge prijs betalen voor onze (wind)energiebehoefte en dat zij daarom serieus in de besluitvorming betrokken zouden moeten worden.
 • NKPW - Nationaal Kritisch Platform Windenergie.
 • Windmolenklachten - Website met informatie over windenergie, nieuws, onderzoek en rapporten, en het meldpunt voor windmolenoverlast.
 • WDR Quarks & Co - Uitleg over windenergie, slimme netwerken, windkracht op zee, etc.
 • "Wald unter Strom" - Interessant achtergrondartikel in het Duitstalige Zeitschift Nationalpark.