Gegenwind im Reichswald

Kleve

 

Bouwaanvraag Engelsstrasse (Kleve - Reichswalde)

Tot 13 maart 2023 kunt u bij de Kreisverwaltung Kleve een zienswijze indienen op de goedkeuringsprocedure van twee windturbines aan de rand van het Reichswald, aangevraagd door de firma's Naturwerk Kraftwerk Kleve I GmbH en Naturwerk Kraftwerk Kleve II GmbH. De tekst van de bekendmaking vindt u hier. Hoewel deze specifieke locatie voor Nederlanders aan de andere kant van het bos ligt, is het wel degelijk belangrijk om (ook) bij deze procedure uw bezwaar kenbaar te maken. In Duitsland is het namelijk zo dat mocht er ook maar ergens in of aan een bos een windturbine gerealiseerd worden, vervolgens het hele bos een zgn. 'Vorbelaste Status' krijgt. Dit is een afwaardering waardoor de rode loper wordt uitgerold voor een verdere (vaak massale) uitbouw van windindustrie in en aan het bos. Concreet voor het Reichswald betekent dit een einde aan een bos dat nu nog wordt gekenmerkt door rust, stilte, rijkdom aan flora & fauna en cultuurhistorische waarde. Maar dat geldt niet alleen voor het bos zelf. De praktijk heeft op vergelijkbare plekken in Duitsland aangetoond dat een dergelijk ingrijpende omzetting van bos ook een uitwerking heeft op aangrenzende gebieden. In dit geval betekent het dat ook de belangen van Nederlandse gemeenten, burgers en natuurorganisaties zullen worden geschaad.

 

Wie mag een zienswijze indienen?

In het kort: ieder persoon of organisatie die meent dat er een belang wordt geschaad door de realisatie van de windturbines kan een zienswijze indienen. Dit belang kan zowel immaterieel zijn (welbevinden, gezondheid) als materieel (waardevermindering van eigen bezit).

 

Hoe wordt mijn bezwaar daadwerkelijk erkend en in behandeling genomen?

Het districtsbestuur van Kleve neemt zowel e-mails als brieven, bezwaarschriften en zienswijzen in behandeling. Het emailadres is windkraft@kreis-kleve.de.

Het postadres is:

Kreisverwaltung Kleve
Fachbereich 6 - Technik
Abteilung 6.1 - Bauen und Umwelt
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve

Houd er rekening mee dat uw schrijven zowel uw voor- als achternaam en uw volledige adres moet bevatten. Een handtekening is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Belangrijk: uw schrijven moet in het Duits zijn opgesteld!

 

Waar moet ik op letten?

Zorg ervoor dat u de juiste referentienummers gebruikt in de onderwerpregel. Bijvoorbeeld:

6.1/6.3-323-00615-2021-09-GV, met de aanduiding WEA 2; dit is windturbine 2

6.1/6.3-323-00616-2021-09-GV, met de aanduiding WEA 1; dit is windturbine 1

 

Let op:

De firma NATURWERK Kraftwerk Kleve I GmbH vraagt ​​een bouwvergunning aan voor turbine 2 (WEA 2).

De firma NATURWERK Kraftwerk Kleve II GmbH vraagt ​​een bouwvergunning aan voor turbine 1 (WEA 1).

Dien bij voorkeur per windturbine een aparte zienswijze in. Als er geen locatie-specifieke details worden beïnvloed, kan de tekst voor de turbines samen opgesteld worden.

 

Waar vind ik de onderliggende stukken voor de goedkeuringsprocedure?


De data voor turbine 1 vindt u hier.
De data voor turbine 2 vindt u hier. 

 

Suggesties voor het schrijven van uw zienswijze

U kunt alle argumenten benoemen waarvan u denkt dat ze pleiten tegen de bouw van windturbines op deze locatie. U kunt kiezen uit de twee onderstaande opties.
 

1. Individueel schrijven

Een individuele brief of e-mail is de beste optie. Idealiter zou u de volgende (of vergelijkbare) formuleringen in de aanhef moeten gebruiken:

Voor turbine 2 (WEA 2):

Betreff: Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) im Gebiet der Stadt Kleve | Aktenzeichen 6.1/6.3-323-00615-2021-09-GV, mit der Kennung WEA 2

Hier: Einwendungen gegen das Vorhaben

 

Voor turbine 1 (WEA 1):

Betreff: Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) im Gebiet der Stadt Kleve | Aktenzeichen 6.1/6.3-323-00616-2021-09-GV, mit der Kennung WEA 1

Hier: Einwendungen gegen das Vorhaben


Suggestie voor het verdere verloop van uw schrijven:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Gebiet der Stadt Kleve mache ich hiermit die folgenden Einwenden gegen das Vorhaben geltend:

<de tekst van zienswijze>

Plaats, datum, handtekening
Voornaam en achternaam
Volledig adres

 

2. Hulp voor formulering en argumentatie

Om het schrijven van een brief voor u makkelijker te maken, hebben we een argumentatiehulp opgesteld. U kunt de tekst als voorbeeld of ter inspiratie gebruiken, maar het staat u ook vrij om delen voor uw persoonlijke schrijven over te nemen.

Als u geen tijd hebt om een eigen tekst te schrijven dan kunt u het formulier als brief/zienswijze gebruiken. Vink daarbij de argumenten aan die u relevant vindt en voeg zo nodig andere redenen toe die volgens u tegen het project pleiten. Als u een mail stuurt: zet uw zienswijze in een PDF-bestand en voeg deze als bijlage aan uw mail toe. U kunt uw brief ook uitprinten en opsturen naar het eerder genoemde adres. Mocht u in de gelegenheid zijn, dan is het wellicht een optie om uw reactie bij het gebouw af te geven. Dit scheelt postzegels en een (vaak lange) periode van postbezorging.

Naar de formuleringshulp...

 

 

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat wij als burgerinitiatief geen juridisch advies kunnen geven. Neem bij twijfel contact op met een advocaat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie

 

 

 

 

 


Eerdere procedures

 

 

Het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan wijst meer dan 180 hectare bos aan als concentratiegebied waar windindustrie mag komen. Hierdoor zal het Reichswald verworden van het weidse aaneengesloten, ecologisch hoogwaardig natuurgebied dat het nu is, tot een industrieel gebied. Nu nog het grootste aaneengesloten bosgebied in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen!

Tot 31 augustus 2015 liep de inspraakronde voor het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan (Flächennutzungsplan). De stukken zijn digitaal in te zien (in het Duits) op de site van de Stad Kleve. Nadat de Kleefse politiek zich nagenoeg unaniem uitsprak tegen windturbines in het Reichswald, lijkt het onwaarschijnlijk dat Kleve zal besluiten om een concentratiezonde in het bos aan te wijzen. Zekerheid is er echter pas zodra er een nieuw bestemmingsplan in werking treedt, dat een andere locatie aanwijst als concentratiezone.

Naar het ontwerp bestemmingsplan (Duitstalig) op de website van de Sta

d Kleve.

 

"Alternative Energiegewinnung ist Unsinn, wenn sie genau das zerstört, das man durch sie erhalten will: Die Natur"

"Alternatieve energiewinning is zinloos wanneer het juist dát vernietigt wat het wil beschermen: de natuur"

Reinhold Messner

 

 

Kleve

 

Bouwaanvraag Engelsstrasse (Kleve - Reichswalde)

Tot 13 maart 2023 kunt u bij de Kreisverwaltung Kleve een zienswijze indienen op de goedkeuringsprocedure van twee windturbines aan de rand van het Reichswald, aangevraagd door de firma's Naturwerk Kraftwerk Kleve I GmbH en Naturwerk Kraftwerk Kleve II GmbH. De tekst van de bekendmaking vindt u hier. Hoewel deze specifieke locatie voor Nederlanders aan de andere kant van het bos ligt, is het wel degelijk belangrijk om (ook) bij deze procedure uw bezwaar kenbaar te maken. In Duitsland is het namelijk zo dat mocht er ook maar ergens in of aan een bos een windturbine gerealiseerd worden, vervolgens het hele bos een zgn. 'Vorbelaste Status' krijgt. Dit is een afwaardering waardoor de rode loper wordt uitgerold voor een verdere (vaak massale) uitbouw van windindustrie in en aan het bos. Concreet voor het Reichswald betekent dit een einde aan een bos dat nu nog wordt gekenmerkt door rust, stilte, rijkdom aan flora & fauna en cultuurhistorische waarde. Maar dat geldt niet alleen voor het bos zelf. De praktijk heeft op vergelijkbare plekken in Duitsland aangetoond dat een dergelijk ingrijpende omzetting van bos ook een uitwerking heeft op aangrenzende gebieden. In dit geval betekent het dat ook de belangen van Nederlandse gemeenten, burgers en natuurorganisaties zullen worden geschaad.

 

Wie mag een zienswijze indienen?

In het kort: ieder persoon of organisatie die meent dat er een belang wordt geschaad door de realisatie van de windturbines kan een zienswijze indienen. Dit belang kan zowel immaterieel zijn (welbevinden, gezondheid) als materieel (waardevermindering van eigen bezit).

 

Hoe wordt mijn bezwaar daadwerkelijk erkend en in behandeling genomen?

Het districtsbestuur van Kleve neemt zowel e-mails als brieven, bezwaarschriften en zienswijzen in behandeling. Het emailadres is windkraft.kreis-kleve.de.

Het postadres is:

Kreisverwaltung Kleve
Fachbereich 6 - Technik
Abteilung 6.1 - Bauen und Umwelt
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve

Houd er rekening mee dat uw schrijven zowel uw voor- als achternaam en uw volledige adres moet bevatten. Een handtekening is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Belangrijk: uw schrijven moet in het Duits zijn opgesteld!

 

Waar moet ik op letten?

Zorg ervoor dat u de juiste referentienummers gebruikt in de onderwerpregel. Bijvoorbeeld:

6.1/6.3-323-00615-2021-09-GV, met de aanduiding WEA 2; dit is windturbine 2

6.1/6.3-323-00616-2021-09-GV, met de aanduiding WEA 1; dit is windturbine 1

 

Let op:

De firma NATURWERK Kraftwerk Kleve I GmbH vraagt ​​een bouwvergunning aan voor turbine 2 (WEA 2).

De firma NATURWERK Kraftwerk Kleve II GmbH vraagt ​​een bouwvergunning aan voor turbine 1 (WEA 1).

Dien bij voorkeur per windturbine een aparte zienswijze in. Als er geen locatie-specifieke details worden beïnvloed, kan de tekst voor de turbines samen opgesteld worden.

 

Waar vind ik de onderliggende stukken voor de goedkeuringsprocedure?
De data voor turbine 1 vindt u hier
WEA 2 

 

Suggesties voor het schrijven van uw zienswijze

U kunt alle argumenten benoemen waarvan u denkt dat ze pleiten tegen de bouw van windturbines op deze locatie. U kunt kiezen uit de twee onderstaande opties.
 

1. Individueel schrijven

Een individuele brief is de beste optie. Idealiter zou u de volgende (of vergelijkbare) formuleringen in de aanhef moeten gebruiken:

Voor turbine 2 (WEA 2):

Betreff: Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) im Gebiet der Stadt Kleve | Aktenzeichen 6.1/6.3-323-00615-2021-09-GV, mit der Kennung WEA 2

Hier: Einwendungen gegen das Vorhaben

 

Voor turbine 1 (WEA 1):

Betreff: Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) im Gebiet der Stadt Kleve | Aktenzeichen 6.1/6.3-323-00616-2021-09-GV, mit der Kennung WEA 1

Hier: Einwendungen gegen das Vorhaben


Suggestie voor het verdere verloop van uw schrijven:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Gebiet der Stadt Kleve mache ich hiermit die folgenden Einwenden gegen das Vorhaben geltend:

<de tekst van zienswijze>

Plaats, datum, handtekening
Voornaam en achternaam
Volledig adres

 

2. Hulp voor formulering en argumentatie

Om het schrijven van een brief voor u makkelijker te maken, hebben we een argumentatiehulp opgesteld. U kunt de tekst als voorbeeld of ter inspiratie gebruiken, maar het staat u ook vrij om delen voor uw persoonlijke schrijven over te nemen.

Als u geen tijd hebt om een eigen tekst te schrijven dan kunt u het formulier als brief/zienswijze gebruiken. Vink daarbij de argumenten aan die u relevant vindt en voeg zo nodig andere redenen toe die volgens u tegen het project pleiten. Print uw brief uit en stuur het op naar het eerder genoemde adres. Mocht u in de gelegenheid zijn, dan is het wellicht een optie om uw reactie bij het gebouw af te geven. Dit scheelt postzegels en een (vaak lange) periode van postbezorging.

Naar de formuleringshulp...

 

 

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat wij als burgerinitiatief geen juridisch advies kunnen geven. Neem bij twijfel contact op met een advocaat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie

 

 

 

 

 


Eerdere procedures

 

 

Het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan wijst meer dan 180 hectare bos aan als concentratiegebied waar windindustrie mag komen. Hierdoor zal het Reichswald verworden van het weidse aaneengesloten, ecologisch hoogwaardig natuurgebied dat het nu is, tot een industrieel gebied. Nu nog het grootste aaneengesloten bosgebied in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen!

Tot 31 augustus 2015 liep de inspraakronde voor het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan (Flächennutzungsplan). De stukken zijn digitaal in te zien (in het Duits) op de site van de Stad Kleve. Nadat de Kleefse politiek zich nagenoeg unaniem uitsprak tegen windturbines in het Reichswald, lijkt het onwaarschijnlijk dat Kleve zal besluiten om een concentratiezonde in het bos aan te wijzen. Zekerheid is er echter pas zodra er een nieuw bestemmingsplan in werking treedt, dat een andere locatie aanwijst als concentratiezone.

Naar het ontwerp bestemmingsplan (Duitstalig) op de website van de Sta

d Kleve.

 

"Alternative Energiegewinnung ist Unsinn, wenn sie genau das zerstört, das man durch sie erhalten will: Die Natur"

"Alternatieve energiewinning is zinloos wanneer het juist dát vernietigt wat het wil beschermen: de natuur"

Reinhold Messner